comment 0

[EAA] [Innovation] Chọn người chiến thắng? Trợ cấp chính phủ và năng suất công ty ở Trung Quốc

Đây là series “EAA – Everyday an article” mình viết để giới thiệu với mọi người mỗi ngày một bài báo hay về các lĩnh vực khác nhau.

Hôm nay mình giới thiệu bài báo “Picking winners? Government subsidies and firm productivity in China” của nhóm tác giả Lee G. Branstetter, Guangwei Li, Mengjia Ren. Bài báo hiện vẫn đang dưới dạng working paper. Các bạn có thể truy cập bài báo tại đây.

Câu hỏi chính của bài báo tập trung vào vấn đề “Liệu chính sách công nghiệp ở Trung Quốc giúp các công ty “targeted” trở nên năng suất hơn?”

 • Về phương pháp: Tác giả sử dụng Google BERT và tự kiểm định dựa trên dữ liệu về trợ cấp của doanh nghiệp được niêm yết trên sàn chứng khoán Trung Quốc, và chia các loại trợ cấp thành bảy loại. Tác giả cũng sử dụng phương pháp hồi quy OLS, GMM và PPML (Pseudo-Poisson Maximumm Likelihood)
 • Về dữ liệu: Dữ liệu thu thập từ 2007 – 2018
 • Về kết quả:
  • Chính phủ Trung Quốc không thể “chọn người chiến thắng”
  • Trong đó, năng suất của doanh nghiệp sau khi nhận trợ cấp giảm, và trợ cấp có tác động tiêu cực đến tăng trưởng năng suất
  • Tất cả các loại trợ cấp đều không tác động tích cực đến tăng trưởng năng suất của doanh nghiệp: kể cả cho R&D, thúc đẩy đổi mới hay chính sách nâng cao thiết bị
  • Tuy nhiên, trợ cấp có tác động tích cực đến số nhân công của doanh nghiệp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s