All posts tagged “Home

comment 0

Nhà

Mỗi mùa xong Tết con về núi Mang cả mùa xuân xuống thị thành Con là đứa trẻ lo bến cuối Thế nào nước mắt cũng vòng quanh Tạ ơn cuộc sống, con còn đó Một mảnh quê hương để trở về Để mai trong… Read More